Prebrané učivo a domáce úlohy
ŠTVRTOK 18.10.

Písanie: Kreslím tvary str.44 Drevený plot - priame čiary Precvičovanie písania a, á zošit Viem písať 2 str. 1     D.Ú. precvičovanie písania a, á v pracovnom liste - iba riadky označené hviezdičkou

Matematika: Vyvodenie nového učiva - Číslica 3, Nácvik písania čísla 3 PZ str. 29 cv. 1, 2, 3, 4                D.Ú. Nácvik písania čísla 3 zošit Viem písať 1 str. 30 (iba riadky označené hviezdičkou)               STREDA 17.10.

Čítanie: Práca na tabuli: A, a, Á, á - vyhľadávanie v texte, Slabiky s A a slabiky s a, Spájanie slabík do slov

Písanie: Kreslím tvary str.43 Stromy precvičovanie písania A v pracovnom liste                                             D.Ú. precvičovanie písania A v pracovnom liste - dokončiť                                                                               Deti, ktoré stihli prácu na hodine, domácu úlohu nemajú.

Matematika: Vyvodenie nového učiva - Znamienko +, pojem "príklad" PZ str. 28 cv. 3, 4 UTOROK 16.10.

Čítanie: 1. hláska slova - pracovali sme s nápovednými obrázkami a s kartičkami

Vyvodenie písmena A - nácvik písania A                      D.Ú. precvičovanie písania A - písanka Viem písať str. 1 (iba riadky označené hviezdičkou)

Matematika: Geometrické tvary PZ str. 28 cv. 1 Nácvik písania číslice 2 - písanka Viem písať str. 29               D.Ú. precvičovanie písania číslice 2 - riadky označené hviezdičkouPONDELOK 15.10.

Čítanie: Skladanie slabík: pracovali sme s kartičkami, čítali sme slabiky, skladali sme zo slabík slová - práca na tabuli

Prosím mamičky, naďalej s deťmi pracujte s nápovednými obrázkami. Ďakujem.

Písanie: str. 40, 41, 42

Matematika: písali sme desaťminútovku Porovnávanie počtu Nové učivo: Vyvodenie číslice 2, nácvik písania čísla 2 PZ str. 27 cv. 1, 2, 3, 4                                            D.Ú. cv. 3 dokončiť PIATOK 19.10.

Čítanie: Vyvodenie písmena M, m                          Šlabikár str. 36 cv. 1 

Písanie:  Precvičovanie písania a, á                               D.Ú. precvičovanie písania A, Á, a, á  v pracovnom liste - iba riadky označené hviezdičkou

Dôležité:                                                                         Písmeno "a, á" v písme COMENIA SCRIPT sa odlišuje od klasického "a, á" tvarom -  nepíšeme slzičku. Preto Vás, mamičky,  prosím pri nácviku doma precvičujte písmenko podľa  predpísaného tvaru v písanke, príp. v pracovnom liste.

Matematika:  PZ str. 28 cv. 2, str. 29 vajíčková úloha,   Rozklad čísla str. 30 celá                                                  D.Ú. Nácvik písania čísel 1, 2, 3 v pracovnom liste (iba riadky označené hviezdičkou) 

Prosím mamičky, ak máme d.ú. v pracovnom liste, je nutné pracovný list priniesť naspäť do školy. Ďakujem.