Prebrané učivo a domáce úlohy

STREDA 12.12.


Matematika: Čísla 0 - 9, Rozklad čísla 9 PZ str. 59 vajíčková úloha, str. 60 cv. 1, 2, 3, 4   D.Ú. str. 60 cv. 5, vajíčková úloha
Čítanie: Práca s kartičkami - skladanie slov s otvorenou aj uzavretou slabikou, slová so spoluhláskovou skupinou
Písanie: Nácvik písania v Viem písať 2 str. 12 (posledný riadok a riadok so slovom "von" - NIE!), Precvičovanie písania v - pracovný list


UTOROK 11.12.

Matematika: Nácvik písania číslice 9 Viem písať 1 str. 33                                 D.Ú. str. 59 cv. 3, 4

Čítanie: Písmeno V, v Šlabikár str. 57 Čítanie súvislého textu Sova str. 57 cv. 3, str. 56 cv. 2 čítať slová, farebne vyznačiť pomenovanie zvierat
Písanie: Precvičovanie písania V v pracovnom liste (slová s V)


ŠTVRTOK 13.12.


Matematika: Čísla 0 - 9, Sčítanie a odčítanie do 9, Porovnávanie čísel 0 - 9, Geometrické tvary PZ str. 61 cv. 1, vajíčková úloha                                                                                   D.Ú. str. 61 cv. 2 (pri tejto úlohe vychádzame z úlohy 1) 

Čítanie: Rovnako znejúce slabiky, Tlačené a písané písmo Šlabikár str. 44 - 45 celé


Písanie: Slová, vety s V, v v pracovnom liste                                   D.Ú. dokončiť pracovný list


Milé mamičky,                                                                                    deti, ktoré sú na vyučovaní, majú KAŽDÚ DOMÁCU ÚLOHU VŽDY riadne označenú pečiatkou a hviezdičkami. Prosím Vás (pred písaním domácich úloh) o dôkladnú kontrolu zošitov a Šlabikára.