Ako to u nás funguje...

Vyučovanie Náboženstva:

Rímskokatolícke náboženstvo: p.uč. I. Vasiľová

streda: 4. vyučovacia hodina

Gréckokatolícke náboženstvo: p. M. Mihalčo

utorok: 4. vyučovacia hodina

Evanjelické reformované náboženstvo: p.uč. Kačkošová

pondelok:  7. vyuč. hod. (13.35 - 14:20)

Pravoslávne náboženstvo: p. Barilík

utorok: 7. vyuč. hodina (13:35 - 14:20)

Organizácia vyučovania:

  • Začiatok vyučovania: 7:45 hod.
  • Príchod do školy: 7:30 hod 

(NEZABUDNITE o 7:45 hod. sa naša budova zamyká

  • 1. vyučovacia hodina: 07:45 - 08:30
  • 2. vyučovacia hodina: 08:40 - 09:25
  • 3. vyučovacia hodina: 09:40 - 10:25
  • 4. vyučovacia hodina: 10:30 - 11:20
  • 5. vyučovacia hodina: 11:30 - 12:15


Vyučovanie anglického jazyka:

1. skupina: p. učiteľka Miška Gnoriková

Kristínka, Lejka, Emka, Šimonko, Maximko, Sebastianko, Branko, Ninka, Karolínka L., Esterka, Lianka

2. skupina: p. učiteľka Saška Haníková

Danielko, Janík, Jakubko, Adamko, Karolínka P., Terezka, Viktorka, Danielka, Nelka, Karinka, Gregorko