Oznamy a informácie pre mamky a ockov20.1.

Pozývam Vás na triedne ZRPŠ, ktoré sa uskutoční formou konzultačných hodín v utorok 24.1. od 15:30 hod. do 17:00 hod. v našej triede. 

Teším sa na Vás :-)


17.1.

Vzhľadom k vysokej chorobnosti detí sa termín korčuľovania 19.1. prekladá (presný termín Vám vopred oznámim). Nasledujúci stanovený termín 25.1. (budúca streda) zatiaľ platí.
Je mi ľúto, ale keďže som nebola vopred informovaná od všetkých rodičov o chorobe detí, až ráno v pondelok po príchode do školy som zistila, koľko detí nastúpilo. Keďže sa striedame na kurze 6 tried podľa vopred stanoveného harmonogramu, včerajší termín sa už preložiť nedal.

Včera na korčuľovaní sme vychytali nejaké chybičky, preto po včerajšej skúsenosti pridávam zopár postrehov:
- veci deťom je potrebné zbaliť do 1 veľkej tašky, nie  do 2 - 3! Školský batoh na všetky potrebné veci nestačí.
- v deň korčuľovania nenosíme hračky, zbytočne zaberajú miesto v taške 
- deťom stačí obliecť termoprádlo + tričko (nedávať mikinu), deťom sa ťažko hýbe a veľmi sa potia
- suché veci na prezlečenie, prosím, zabaľte do samostatnej igelitky, do ktorej následne zabalíme mokré veci z korčuľovania
- na korčuľovanie stačí tenšia čiapka, na hrubú sa ťažko dáva prilba

- z dôvodu bezpečnosti aj kvôli tomu, že deti sú často na zemi, sú vhodnejšie hrubšie nepremokavé rukavice10.1.

Od pondelka 16.1. začíname Korčuliarsky kurz. 
Cena: 12€ ( v cene: prenájom ľadovej plochy, tréneri, doprava tam a späť, odmena a diplom na konci kurzu). Peniažky za neabsolvovanú hodinu sa nevracajú (sú v tom započítané náklady).

Počet hodín na ľade: 5

V prípade potreby bude možnosť zapožičania korčúľ (do veľkosti 35) a prilieb.
Ak sa dieťa z akýchkoľvek dôvodov kurzu nezúčastní, ostane v škole v 1.C. 
V deň kurzu hneď ráno odporúčame deťom obliecť otepľovaky, vetrovku, čiapku (bez brmbolca), nákrčník a rukavice (šetríme čas pri prezliekaní). 
Nezabudnúť: teplý čaj do termosky, desiatu, uteráčik (deťom na utretie - budú spotené), taštičku na mokré veci, veci na prezlečenie.
Organizácia:
8.00 - 8.45 hod. - odchod od školy, prezúvanie
8.45 - 9.45 hod. -  čas na ľade
9.45 - 10.30 hod. - prezliekanie, presun do školy 
Po návrate - 5. vyučovacia hodina (podľa dohody), príp. obed, ŠKD - podľa rozvrhu.
Termíny pre našu triedu:
1. hodina: 16.1.
2. hodina: 19.1.
3. hodina: 25.1.
4. hodina: 31.1.
5. hodina: 6.2.
Prosím, do žiackej knižky dozadu do poznámok mi napíšte " Súhlasím, príp. nesúhlasím s účasťou svojho dieťaťa na korčuliarskom kurze." Bez Vášho písomného súhlasu sa dieťa kurzu nemôže zúčastniť.
Ďakujem.
Ak máte ešte akékoľvek otázky, pokojne mi napíšte.


25.10.

Ďakujem všetkým mamičkám za odpoveď na mail (ohľadom akcií na október - farebný týždeň, imatrikulácia, tričká...). Zároveň Vám všetkým ďakujem za Vašu ochotu, ústretovosť a nápady. S pani vychovávateľkou sme oslovili zopár mamičiek, ktoré nám pomáhajú s prípravou pohostenia a darčekov na pasovačku. Neoslovili sme Vás všetky, bolo by toho na jednu akciu veľa, preto ďalšie mamičky, ktoré sa nám ponúkli, poprosíme o spoluprácu pri ďalšej akcii. 
Ešte raz...VELIKÁNSKA VĎAKA :-)


18.10.

Októbrové učenie

Začali sme Nácvičné - Šlabikárové obdobie.

Čítanie a písanie sú samostatné zložky, nejdú súbežne. Kým v čítaní napredujeme rýchlejšie, spoznávame písmená a tvoríme slabiky, postupne aj slová, písanie písmen nastupuje až neskôr. V Šlabikári  využívame iba zapísanie písmen alebo slabík veľkými tlačenými písmenami, ktorých tvary napodobňujú podľa nápovedných obrázkov.

V tomto období by mali deti zvládnuť určiť prvú hlásku aj slabiku v slove, priradiť správnu slabiku k obrázku a prečítať farebne odlíšené slabiky. Dieťa si až postupne uvedomí, že prečítalo slovo. Pri čítaní sa stále opierame o abecedu na každej dvojstránke šlabikára, kde si podľa obrázkov vyhľadajú písmenko. Čochvíľa nám pribudne aj určovanie poslednej hlásky v slove, čo je už trochu náročnejšie.

Nácvik písaného písma Comenia script začíname pomalším tempom, zatiaľ sa ešte vraciame k prípravným cvikom v písanke Kreslím tvary. 

Matematika: Vytvárame si iba pojem čísla, určujeme počet, znázorňujeme počet pomocou čiarok alebo krúžkov, porovnávame počty.


12.10.

Milé mamičky, v pondelok večer som Vám poslala mail s informáciami na adresy, ktoré ste zadali pri zápise do 1. ročníka. Niektoré mamičky mi odpísali... týmto mamičkám ĎAKUJEM...od niektorých doposiaľ nemám spätnú väzbu. Prosím, prečítajte si mail a zároveň prosím o odpoveď. Ďakujem.


28.9.

...z rodičovského združenia...

1. poplatky schválené na Rade rodičov: 
- rodičovský príspevok:  20€, ak máte v škole viac ako 1 dieťa, platí iba najstarší súrodenec, sirota, polosirota 0€
- škodový fond: 1€
2. EduPage - hlavný a najdôležitejší komunikačný kanál medzi školou a rodičom - čo robiť prostredníctvom EduPage
- ospravedlňovanie dieťaťa z neúčasti na vyučovaní (dochádzka/pridať ospravedlnenku...)
- zasielanie vyhlásenia o bezpríznakovosti (ak dieťa vynechá vyučovanie viac ako 5 pracovných dní)
- odhlasovanie z obedov (do 14 - tej hodiny), po 14-tej hodine - www.zsphorova.sk/žiaci/školská jedáleň (tu nájdete  tel. kontakt a mailovú adresu na vedúcu stravovne a všetky potrebné informácie týkajúce sa šk. jedálne)
3. príprava na vyučovanie:
- príprava a kontrola pomôcok spoločne s dieťaťom (učebnice a pracovné zošity nosíme podľa rozvrhu, každý deň skontrolovať farbičky a ceruzky - zastrúhať)
- domáce úlohy - robíme iba úlohy označené pečiatkou, nepracujeme dopredu
- dbáme o správne návyky -  správne sedenie pri písaní, správne držanie ceruzky (medzi 3 pršteky), poriadok na pracovnom stole
- v prípravnom období odporúčam každý deň cca 5 minút venovať hre s nápovednými obrázkami v Šlabikári
4. iné:
- na TV nenosiť šperky, ktoré by ohrozovali bezpečnosť a zdravie detí
- nenosiť cennosti a drahé predmety (mobily, šperky, inteligentné hodinky - v prípade straty, odcudzenia, či poškodenia škola nenesie následky)
- zaplatiť 8€ - pracovná učebnica ANJ
- oznámiť tr. učiteľke každú neúčasť na vyučovaní
- oznámiť tr. učiteľke, ak je dieťa (príp. rodič) pozitívne testovaný na ochorenie COVID - 19
- každý deň sledovať triednu webstránku

Na záver Vás  chcem informovať o tom, čo sa práve učíme, na čo sa potrebujeme v jednotlivých predmetoch zamerať.

ŠLABIKÁR: 

September a začiatok októbra máme Prípravné (predšlabikárové) obdobie. Toto obdobie sa nazýva aj Čítanie bez písmen... Ešte sa neučíme žiadne písmená, pracujeme s obrázkami a sluchovou analýzou slova - čo počujeme na začiatku slova. Dôležitú úlohu tu zohrávajú nápovedné obrázky, ktoré sú na každej dvojstrane v Šlabikári. Práve tie pomáhajú a dodávajú dieťaťu istotu, že písmenko, ktoré práve potrebuje, tam podľa obrázka vždy nájde. Nie je nutné, aby dieťa hneď vedelo vyhľadať všetko, ale aby dokázalo postupne hľadať, čo potrebuje.

PÍSANIE:

Systematické vyvodzovanie písmen nastáva až od strany 34. Dovtedy pracujeme v písanke Kreslím tvary, kde si má dieťa uvoľniť svalstvo ruky a pokúsiť sa napodobňovať tvary. Odstraňujeme chyby v prípade nesprávneho držania ceruzky, čo spôsobuje kŕčovité držanie a ťažšie dosiahnutie želaného tvaru. (Na obálke zošita je obrázok, ako by to malo byť správne.) Zároveň dbáme o správne držanie tela pri písaní. Po rozcvičení ruky a nácviku držania ceruzky prejdeme na písanku Comenia Script, kde začne samotný nácvik písania písmen.

MATEMATIKA: 

Tu sa oboznamujeme so základnými pojmami a orientáciou na stránke - hore, dole, vpravo, vľavo, pred, za... Postupne sa učíme určovať počet - čoho je 1, 2, 3... priraďovať počet k číslu, ale ešte sa neučíme písať čísla. 

Toto sú naše nosné predmety, ktoré máme denne.

 22.9.

Pozývam Vás na triedne stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční v utorok o 16.30 hod. v našej triede. Teším sa na Vás:-)

Prosím Vás o dôslednejšiu kontrolu pomôcok na vyučovanie, dnes znova nemalo zopár detí PU na Prvouku (Rozvrh hodín - Prvouka - štvrtok 1. vyučovacia hodina). Deti, ktoré nemali PU si budú musieť vypracovať úlohy doma.

Zároveň opäť... PEROM NEPÍŠEME a už vôbec nie na hodinách písania, kde si potrebujeme uvoľniť a pripraviť rúčku pred samotným písaním. 


21.9.


Biela pastelka 

- je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. 

Každoročne sa táto zbierka koná aj na našej škole. Ak máte záujem prispieť akoukoľvek sumou, môžete tak urobiť tento piatok 23.9. (v prípade záujmu, pošlite peniažky po deťoch).


19.9.

Prosím, skontrolujte deťom  "ružové" kartičky (príloha k Šlabikáru), "ružová" sada obsahuje kartičky s obrázkami aj kartičky s písmenami. Niektoré deti majú vystrihnuté iba obrázky a niekto iba písmená. Potrebujeme aj obrázky aj písmená. Ďakujem.


14.9.

 - V piatok 16.9. máme didaktické hry.                                                                                                                              Deti si nemusia priniesť aktovku, pripravte im iba nejaký batôžtek, desiatu, pitie a čip na obed. V prípade nepriaznivého počasia, budeme mať aktivity v malej telocvični a budeme vypracovávať úlohy v pracovných listoch.

 - Deti, ktoré navštevujú gréckokatolícke náboženstvo, budú na hodiny potrebovať veľký čistý zošit (bez linajok).

 - Deťom som dnes rozdala tlačivá - súhlas s poskytovaním psychologického poradenstva.                                    Naša škola má vlastnú psychologičku, ktorá pomáha deťom, ale aj nám učiteľom pri riešení rôznych problémov vo vyučovacom procese. Niekedy pracuje individuálne s deťmi, ktoré to potrebujú, inokedy s celým kolektívom. Preto potrebujeme Váš súhlas. Prosím, tlačivo si prečítajte, vypíšte, podpíšte a pošlite mi ho v piatok do školy. Ďakujem.

 - Keďže prváci na každej hodine pracujú prevažne s farbičkami, prosím, každý deň skontrolujte deťom farbičky a podľa potreby im ich zastrúhajte. 6 farbičiek prvákovi nestačí!

- Pero ani fixky nepoužívame! 
Na záver ešte veľká prosba...

Prosím, nerobte s deťmi úlohy a cvičenia dopredu.                                                                                                           Deti sa v prípravnom období učia pracovať podľa pokynov. Deti, ktoré sú v škole, majú urobené presne toľko, koľko mali  v škole urobiť. Ak majú v šlabikári alebo v matematike vyfarbené iba niečo, nie všetko, je to preto, že tomu predchádzala nejaká verbálna úloha.  Takisto niektorú úlohu niekedy zámerne preskočíme. Následne sa k vynechanej úlohe podľa potreby vrátime. Ak dieťa niečo nestihne, bude to mať dokončiť doma, ale túto úlohu bude mať riadne označenú pečiatkou "DOMÁCA ÚLOHA". Napr. dnes už majú deti domácu úlohu z matematiky dokončiť vyfarbovanie obrázku na strane 4 (viď Prebrané učivo...), v PU to uvidíte označené.
Ďakujem.13.9.

Milí rodičia, opätovne Vás prosím, sledujte každý deň naše oznamy a informácie a zároveň Vás prosím, pomôžte svojim deťom pri príprave na vyučovanie - príprava pomôcok podľa rozvrhu, robenie domácich úloh.                        Zopár detí si dnes neprinieslo do školy pracovnú učebnicu z anglického jazyka (dnes mali deti v rozvrhu aj anglický jazyk) a takisto zopár detí nemalo nastrihané kartičky na hodinu čítania (ružová príloha k Šlabikáru - písala som Vám včera). Ďakujem.


12.9.

Z dôvodu rozšírenia ochorenia Covid - 19 na našej škole (medzi žiakmi aj medzi pedagógmi) Vás musím požiadať, aby ste do školy neposielali deti s akýmikoľvek príznakmi ochorenia (nádcha, kašeľ, bolesť hrdla, bolesť bruška a i.). V prípade, že choré dieťa príde do školy, budem Vás kontaktovať a po dieťa si budete musieť prísť.

Všetko, čo sme dnes v škole prebrali, si už nájdete v "Prebrané učivo a D.Ú.". 

Prosím, do zajtra rozstrihať ružové kartičky (príloha k Šlabikáru) a pripraviť deťom do školy. Ďakujem.


9.9.

1. týždeň v škole máme úspešne za sebou! Síce, dnes sa už u niektorých prejavila malinká kríza, ale podarilo sa nám ju prekonať.                                                                                                                                                                                        Od pondelka sa vyučujeme podľa rozvrhu, aj čo sa týka predmetov aj počtu hodín. 

Deti dnes dostali písanku Kreslím tvary, ktorú budú nosiť do školy každý deň, rovnako ako matematiku a Šlabikár. Opäť teda poprosím, obaliť a označiť menom.                                                                                                                                Určite ste si všimli, že v rozvrhu hodín máme každý deň 2 hodiny slovenského jazyka - 1 hodina je čítanie (nosíme si Šlabikár), tá druhá je písanie (nosíme písanku Kreslím tvary).                                                                                                    Dieťa, ktoré nie je v škole prítomné, si bude musieť učivo prebrané v škole dobrať.                                                        Aj keď pre nás vyzerajú jednotlivé úlohy v učebniciach jednoduché a nepodstatné, pre deti majú v prípravnom období veľký význam.  Preto Vás pekne prosím o pomoc pri domácej príprave. Deti si ešte nedokážu samé prečítať zadanie, je dôležité deťom vysvetliť, čo sa v jednotlivých úlohách od nich očakáva  a občas potrebujú pri plnení úlohy aj trošička povzbudiť a naviesť.                                                                                                                                                                  Každý deň nájdete na našej stránke v "Prebrané učivo a domáce úlohy" uvedené, čo sme v škole urobili a čo majú deti urobiť doma. Preto, prosím, sledujte našu stránku každý deň. Ďakujem.

Takisto Vás prosím, od pondelka prosím, rešpektujte pravidlo - deti ráno privedieme k hlavnému vchodu a ďalej to zvládne dieťa samo :-)


8.9.

Ani sme sa nenazdali a pred sebou máme posledný deň 1. týždňa v škole. Deťúrence si pomaličky zvykajú, veľmi pekne pracujú a zatiaľ vyzerajú, že ich to baví:-)) 
Zajtra (piatok) si prinesieme to, čo zatiaľ každý deň, Šlabikár, Matematiku, peračník... a ďalej to už poznáte:-)
Dnes som postrehla, že zopár detí malo v škole aj Matematiku 2. časť. Deti ju budú potrebovať až po dobratí 1. časti, preto im do aktovky tú 2. časť zbytočne nedávajte. 
Deťom som rozdala pracovné zošity na anglický jazyk. Prosím, obaľte ich a tak ako všetko, označte menom. V doskách nájdete aj šek na stravu za september. Vyplatiť ho treba čo najskôr, môžete pokojne aj príkazom cez banku. 


7.9.

Za sebou máme ďalší pekný deň (už bez slzičiek) a už aj troška práce v Šlabikári. Deťom som dnes vrátila žiacke knižky. Prosím, kto ešte nemá vypísané údaje na 1. strane, aby tak urobil. Takisto som si ich ešte všimla zopár neobalených (u niekoho aj Šlabikár).
Zajtra (štvrtok 8.9.) si opäť prinesieme Šlabikár a Matematiku. Ďalšie, ako peračník, zápisníček do ŠKD, desiatu, pitie a čip na obed si nosíme každý deň.


6.9. 

Dnešný deň sme skvele zvládli, verím, že nám to takto vydrží čo najdlhšie. :-) Chválim deťúrence za správanie, aktivitu a výdrž. Zopár slzičiek kvaplo, ale "ako prišli, tak aj odišli".

- Zajtra (streda 7.9.) si prinesieme Šlabikár a Matematiku (PZ 1. časť).  Nezabudnite na peračník, zápisníček do ŠKD, desiatu, pitie a čip na obed. Prosím, vypíšte deťom mená na učebniciach a PZ a obaľte ich. Ďakujem :-)
- Ak už máte pripravený úbor na TV, môžu ho deti priniesť do školy. 
- Od detí som dnes vyzbierala žiacke knižky, zajtra im ich vrátim. Vzadu si nájdete prihlasovacie meno a heslo do EduPage. Nie všetky deti dnes mali žiacku knižku, prosím, zajtra nech si ju prinesú.


Poplatky ŠKD

Mesačný poplatok za ŠKD je 10€. Poplatky je potrebné uhradiť vždy do 5. dňa v mesiaci prevodom na účet školy.          Rodičia, ktorí potrebujú chodiť do práce ráno skôr, majú možnosť dať dieťa do ŠKD aj ráno. Činnosť ranného ŠKD začína o 6.30 v zbernej triede ( tá sa nachádza v našej budove). Dozor vykonávajú pani vychovávateľky podľa služieb a sú s deťmi do 7.30 hod., potom ich odovzdávajú do tried.


Ospravedlnenie dieťaťa

Rodič môže ospravedlniť dieťa z neprítomnosti na vyučovaní 5 dní (bez potreby predloženia dokladu od lekára). Ak dieťa vymešká vyučovanie viac ako 5 dní, je už potrebné potvrdenie od ošetrujúceho lekára.                                     


Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Aj tento školský rok je povinnosťou rodičov predkladať Vyhlásenie o bezpríznakovosti.                                            Budeme tak robiť prostredníctvom Edupage (heslá na prístup do Edupage odo mňa dostanete). Táto povinnosť pre rodiča vyplýva vždy po neprítomnosti dieťaťa po chorobe, príp. keď dieťa nie je v škole z iného dôvodu viac ako 5 pracovných dní.


Záujmové útvary

Na úvodnej stránke školy budete môcť nájsť ponuku záujmových útvarov v šk. roku 2022/23. V prípade záujmu o niektorý z uvedených krúžkov mi to oznámite a ja deti nahlásim u príslušných učiteľov.                                                        Strelecký klub (p. Kisty) a Aikido (p. Tomko) - hlásiť priamo u trénerov na tréningu v malej telocvični. Tieto aktivity fungujú v rámci športových klubov, nie školy.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky