Prebrané učivo a domáce úlohy

Prosím mamičky, dohliadnite na to, aby sa deti pravidelne pripravovali na vyučovanie - písali si domáce úlohy, učili sa na každú hodinu a nosili si potrebné učebné pomôcky. Ďakujem.

21.3.


Čítanie: Písmeno H, h - slabiky, slová s h, motivačný rozhovor - Horská služby Šlabikár str. 19 - práca s textom, vyhľadávanie v texte, Didaktická hra Šašovinky cv. 3, D.ú. čítať text Horská služba (deti majú označenú časť - po slovo "stalo")

Písanie: nácvik písania h Viem písať 2 str. 15 - všetky riadky na ľavej polstrane, D.ú. str. 15 - 3 riadky hore vpravo, str. 14 - 3 riadky vpravo hore. Deti na hodine píšu vlastným tempom, preto niektoré deti majú za úlohu doma aj dokončiť to, čo nestihli na hodine. Všetko majú označené hviezdičkami.

Matematika: Čísla od 11 - 20 PZ str. 25 celé

Anglický jazyk: naučiť sa nové slovíčka str.36, PZ str. 13/ 3,4 

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky