Náš rozvrh hodín

Pondelok: 

1. Hudobná výchova  2. Slovenský jazyk  3. Slovenský jazyk  4. Matematika

Utorok:        

1. Slovenský jazyk  2. Matematika  3.  Slovenský jazyk  4. Anglický jazyk  5. Telesná výchova   6. NBV - reform.    

Streda:

1. Slovenský jazyk  2. Matematika 3. Telesná výchova  4. Slovenský jazyk  5. ETV/NBV (rímskokat., gréckokat.)


Štvrtok: 

1.  Prvouka  2. Matematika  3. Slovenský jazyk   4. Slovenský jazyk                7. NBV - prav.

Piatok: 

1.  Výtvarná výchova 2.  Výtvarná výchova  3. Matematika  4. Slovenský jazyk  

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky