Rozvrh hodín

PONDELOK:

SJL, Telesná výchova, Matematika, SJL, Výtvarná výchova

UTOROK:

SJL, Matematika, Anglický jazyk, Etika/Náboženstvo (GK)

STREDA:

SJL, Matematika, SJL, Náboženstvo (RK)

ŠTVRTOK:

Výtvarná vých., SJL, SJL, Matematika, Hudobná vých.

PIATOK:

SJL, Telesná vých., Matematika, Prvouka, SJL

ˇ                        

Vysvetlivky:

SJL - Slovenský jazyk a literatúra - pre nás Čítanie a Písanie - nosíme Šlabikár a  Kreslím tvary